tisdag 23 september 2008

Så lite inlägg?

Har bara skrivit ett inlägg i månaden ser jag, ehum jag får nog ta och skriva här lite mer, i varje fall två inlägg i månaden...

Eller mer, kan ju skriva ner lite tankar då och då, det skulle ju också bli lite av en dagbok.

Så, se detta som att jag (kanske) kommer skriva mer.

måndag 22 september 2008

Könsrolls återgång?

Detta är något som jag har nyligen tagit upp på Feminetik.se, är det en slags könsrolls återgång som håller på att hända på olika sätt och olika delar av samhället?
Så varför tar jag upp den här i min blogg? Jo jag ville skriva om det in min blogg också.

Jag tycker mig se och höra en slags könsrolls-återgång i samhället, det kan märkas på populär kultur och allt kring detta. Det har förändrats mycket dock sen exempelvis 80 och 90 – talet, det är fler som bryter mot normer, fler som vågar gå emot könsbestämmande vad gäller egenskaper, fler som vågar och bryter.
Men samtidigt så går det att se mera, fixering så att säga, kring könsroller i tv, filmer, magasin, reklam och så vidare. Och fokusen ligger ofta på kläder, smink, attityder och kropps ideal.
Som kvinna så kan det sägas att jag följer med i könsrolls normerna i varierande grad, då jag i olika trådar på Feminetik har talat om vad jag gillar för kläder, att jag gillar smink, gillar att bete mig på vissa sätt, hel kropps rakning, själv objektifiering, ja och mera.

Alla är såklart fria att välja och klä/bete sig efter detta, för det handlar ju om valet att göra detta, och det handlar ju om att inte döma andra som inte vill följa dessa normer.
Men alla existerar ju inte helt frånskilda från samhället eller andra individer, andras sätt har påverkan på andra runtomkring, oavsett om det är personligt eller kulturellt.
Populär kultur brukar ibland bort förklaras som något som inte har så stor påverkan, men eftersom det personliga kan påverka andra i omgivningen så är det konstigt om TV, filmer, tidningar, reklam och likande inte skulle hjälpa till att återskapa samt skapa nya ideal, normer och så vidare.
En individs val påverkar således andra, och då andra i gruppen, individer hjälper till att upprätthålla strukturer när dom spelar på dessa, även om det är ett fritt val att följa och spela på normerna så hjälper individen till att återskapa normerna för andra i gruppen, dom i gruppen som inte vill följa kan då ses som "onormala" och eftersom alla inte är exakt lika eller har lika förutsättningar eller är lika privilegierade så varierar detta upprätthållande och denna påverkan mellan individer och grupper.
För hur skapas annars normer?

Detta fick också mig att tänka på orden: Det privata är politiskt.

Det är mycket som en individ internaliserar när det gäller olika strukturer, det anpassas och det internaliseras än mer, jag tror en del av just detta norm följande är just detta att anpassa sig efter normer blir som ett sätt att "minska smärtan" som kommer av norm brytande, för vissa normer bryts och andra inte. Så även om det sägs handla om ett fritt val och att någon måste få ha fritt val att följa så kan det ju ligga en sorts anpassning i grunden.

Som som det är mycket idag så är det en hel del nya normer som skapas just ur gamla, det blir alltså inget direkt nytt eller helt fritt från det gamla, och återigen så kommer denna internalisering och anpassning in i bilden.