fredag 30 januari 2009

Funderingar kring 3 olika blogg inlägg som berör en undersökning kring sexualitet.

På tre olika feminist communities/bloggar så diskuteras det om en artikel Jag har själv inte läst artikeln med väl inläggen på bloggarna. Här är blogginläggen: Feministing, Feministe och Pandagon.

Artikeln som diskuteras berör kvinnans sexualitet och begär och flera forskare diskuterar detta i originalartikeln. Jag tänker skriva om några bitar ur det som skrevs på bloggarna istället för att skriva om själva artikeln då jag tycker det som skrivits på bloggarna är intressantare.

Courtney på feministing skriver i början i sitt blogginlägg om vad en inte ska ha med i en sådan artikel och det är sådant som att det står "postfeminister" fast forskarna själva kallar sig feminister, det låter bara fel.
Ska tilläggas att det verkar som – som dom som skriver i bloggarna - så diskuterar inte original artikeln vad som skulle hända i ett samhället som inte såg ut som det idag.

Ett citat som Courtney själv citerade: Meredith Chivers : "The horrible reality of psychological research is that you can't pull apart the cultural from the biological."
Ett citat från forskaren Marta Meana of the University of Nevada at Las Vegas: "The generally accepted therapeutic notion that, for women, incubating intimacy leads to better sex is, Meana told me, often misguided. 'Really,' she said, 'women's desire is not relational, it's narcissistic'--it is dominated by the yearnings of 'self-love,' by the wish to be the object of admiration and sexual need."

Courtney skriver om detta med hur samhället objektifierar kvinnan mot hennes vilja och frågar om inte detta gör att det blir till en slags återskapade att kunna kontrollerna ens egen objektifiering på olika sätt. "Wowzer. I think this is fascinating. In a world where women are often objectified against their will, is the ultimate turn on being able to control and even illicit our own objectification?"

Hon fortsätter att beröra detta och skriver att detta är något som behöver problematiseras, för varför ska ens sexualitet rättas efter ens erfarenheter av det patriarkala samhället som alla lever i. För vad skulle hända om ens sexualitet fick skapas utan denna påverkan av ens eget jag? - Ja detta är något som jag själv undrar, för ofta så är det ju snarare det motsatta som flera säger – personer som också tenderar att kalla sig porrförsvarare – delvis deras argument handlar mera om att ens sexualitet ska fortsätta definieras av samhället snarare än på ens egna villkor. Och i ett samhälle så starkt genomsyrat av strukturer och normer som styr och påverkar ens sexualitet, så är argument som hamnar åt detta håll snarare negativa och extremt normaliserande av sådant som hora/madonna stigmat.

Amanda Marcotte på pandagon: "Honestly, with “being aroused by men’s bodies” taken off the table, and with much of your life being dedicated to living up to the image of a sexually attractive woman, is it any wonder that women eroticize being desired so strongly? Most women spend much of their time looking at themselves and trying to imagine what a straight man would see, because it’s our social duty to be sexually attractive. (Of course, there’s the inherent desire to be attractive that’s shared by men, but women have so much more social baggage added to that.)"

Jill på feministe talar om den som skrivit originalartikeln:
"I can, however, blame him for portraying the female sexologists as overly sexual, and for mentioning the fact that socialization influences biology without really seeming to understand or explore it."


Mera från Jill: "How about the fact that women grow up in a society that is centered on men’s experiences and lives? That the female body is used as a representation of sex itself, whereas (hetero) men’s experiences and understandings of sex dominate our cultural narrative? To go back to an old feminist gem, men watch; women watch themselves being watched."
Hon skriver mycket mer om hur kvinnan behandlas och skildras i samhället idag.


Precis som blogginläggen berör så i ett samhälle där kvinnans kropp hela tiden objektifieras och sexualiseras så blir det ju en konsekvens att många oavsett kön kommer att se kvinnans kropp som just ett sexobjekt snarare än mannen.

Detta är inget nytt för dom flesta feminister, en känner till detta sedan länge tillbaka. Problemet är att detta verkar att glömmas bort allt mer i samhället, jag skulle säga att den våg av nyliberalism som sköljer över samhället har en stor del i detta. I den så förnekas och ignoreras snarare minsta försök till att problematisera maktstrukturer.

lördag 24 januari 2009

Förväntningar och normer kring sex

Ett till inlägg som handlar om vanliga argument från porr försvarare och i mitt tycke sex negativa som alltid ska tjata på andras deras normativa syn på sex.

I debatter kring sex och porr så märker en ofta att samma (ut tjatade) argument från olika personer med en normativ syn kring sex. Och denna brukar ofta visa sig i olika attityder mot dom som inte gillar eller är emot porr eller att en diskuterar något som analsex och ansiktssprut.

Mot tjejer brukar det ofta vara något i stil med "ja men alla ni tjejer gillar egentligen porr, ni vågar bara inte erkänna det!" detta kan en ibland se i andra sorters debatter och är i samma klass som alla andra konservativa och sexistiska "detta tycker alla egentligen men vågar bara inte säga det!"- argument. Det är en slags normativ syn som dom själva har - dom gillar själva könsrollsmässig/konservativ mainstream porr och tror att alla andra gillar detsamma och det blir till något slags försökt till att ursäkta det dom själva faktiskt gör.

Om en sedan säger att en tycker porr är misogynt och negativt eller säger att en inte gillar en viss sorts sexuell handling så möts en av "sexmoralist!" eller "oj så puritansk du är" och liknande. I diskussioner som berör dessa ämnen och säger en inte tycker att det är det minsta positivt att som tjej alltid förväntas ställa upp på typ allt som killar vill kring sex. Jag skulle tro att just normen och grupptrycket spelar in här, det anses ju "normalt" att som tjej gilla eller i varje fall ställa upp på olika saker inom sex och då sådant som analsex, ansiktssprut, vara undergiven och mera. Och folk som inte vill tvingas in i vad andra anser "normalt" döms av dessa och ses som "onormala"

Så finns det dom som säger att: "ja men du bara fortsätter att bygga på synen att tjejer alltid ska förväntas vara emot allt inom sex och aldrig våga ta för sig", nej det är inte det som det handlar om, för det första - en får för tusan säga nej så ofta en vill och när en vill!
Och för det andra, det är ju just det problemet att en förväntas ställa upp på så mycket mer än vad en kille förväntas ställa upp på, och att detta har blivit till en norm - att ställa upp. Och att en får negativa attityder mot sig om en ens har minsta kritik mot denna norm.


För det tredje så handlar det inte om att vara emot att ta för sig, en får ta för sig så mycket en vill, men en blir så jädrans less när detta "ta för sig", "lustigt" nog alltid passar in på könsroller och mönster kring maktstrukturer - ungefär som i en porrfilm där en tjej tar för sig på ett undergivet sätt, alltså skillnaden förut var då att hon var passiv och undergiven, och nu är istället aktiv och fortfarande undergiven.

Och för det fjärde så är det argumentet bara ett retoriskt knep till att förhindra debatt för att dom själva inte har något konkret att komma med.

måndag 19 januari 2009

Normativitet och synsätt på samhället.

Jag tänker ofta på hur en kan bekämpa och förändra olika sorters normer. Vad kan göras oavsett om det rör individen eller gruppen som gör det. Jag brukar också tänka på att individens val påverkar gruppen i stort – samt påpeka detta i olika diskussioner som jag deltar i – det gillas inte så ofta att jag gör det. Jag hör också – speciellt från dom som inte gillar detta argument - argumentet om det "fria valet" om och om igen.
För ofta tas ju det fria valet upp som något orubbligt som inte kan påverkas av något, framförallt i diskussioner som rör normer och individers val och anpassning.

I sådana diskussioner - och för all del dom flesta diskussioner - så märker också att det kommer fler argument för könsnormer än mot dom. Folk resonerar som att dom vore helt opåverkade av strukturer och normer och drar just fram "det fria valet" för att snarare ursäkta normativt beteende. Jag kulle säga att just den radikala synen på samhälleliga normer verkar fattas och motsättas allt oftare i dessa diskussioner och detta är något som en märker på olika feministiska forum, bloggar, artiklar och mer. Det är ju denna radikala syn som går till botten och ifrågasätter grunden i samhället.

Istället så börjar det bli ett allt mer liberalt synsätt som breder ut sig. Som inte verkar kunna ifrågasätta och kritisera på en personlig nivå samt även grupp nivå rörande dom många normer och strukturer som påverkar gruppen och individen och som i sin tur påverkar individens val. En kan också säga att det är ett nyliberalt synsätt som breder ut sig i samhället.

fredag 16 januari 2009

Feminism för mig

Feminism för mig är systerskap och kvinnokamp (som också för mig innebär att kämpa mot nedvärderingen av det som ses som kvinnligt eftersom individer som vill framhäva det feminina föraktas) Detta är något som jag märker börjar bli allt mera kontroversiellt i samhället och även bland feminister.

Istället så finns det flera som vill göra om feminism till "kamp för allt och alla" typ. Vad jag fortfarande inte fattar - för detta är något som jag har diskuterat med andra flera gånger - är varför synen på den minsta gemensamma nämnaren - kvinnor ses/behandlas/tvingas in/är underordande i samhället och detta behöver och måste ändras - också är något kontroversiellt. Om en inte kan förstå detta - alls - eller inte håller med alls eller halvt eller vad det nu är, så visst! Men varför denna vilja till att försöka göra om feminism till något annat? Vi som har denna grund med i feminism - vilken annan ideologi kan vi vända oss till? Just det, ingen annan.

Och så finns det en del som tror att en inte kan kämpa för annat också, det kan en. Det handlar om att ha en gemensam grund - och att andra inte bara kan försöka omdefiniera den grunden till något annat för alla andra feminister.

onsdag 14 januari 2009

Porr och mainstream porr, det generella och negativa inom porren - del 4

I denna fjärde del så tänker jag ta upp några av dom vanligaste argumenten som en får höra i diskussioner kring porr.

Ett argument som är extremt vanligt: "ja men dom som sysslar/tittar på det måste väl få ha fritt val att göra detta?!" ja och det sägs det inte heller att dom inte får - varför ska detta argument alltid komma upp? Det handlar inte om att förbjuda dessa att titta men att peka ut alla negativa aspekter i porren, sen får dessa själva avgöra vad dom vill göra och inte göra. Grejen är den att det argumenteras alltid som att det är exakta fria val helt fritt från omvärldens påverkan på grund av normer. Som att det inte fanns någon påverkan alls från maktstrukturer i samhället eller omkring individen som sedan internaliseras. Porren och mainstream porren bygger och hjälper till att bygga ideal och normer, dessa påverkar gruppen vilket påverkar individen samt att individens val även påverkar gruppen i stort.

Ytterligare ett argument som en får höra från porrförsvarare: "det rör sig om helt fria val och individer får njuta och göra som dom vill!" ja individer får njuta och göra men nu är det inte bara "fria val" eftersom det knappast är en tillfällighet att så många gör dessa "fria val" i linje med det kön dom förväntas passa in i. Varför detta verkar vara så extremt svårt att förstå får mig att undra faktiskt.

I debatter så brukar ofta argumentet från porrliberaler att porr=sex läggas fram - porr är inte lika med sex, punkt! Även om det inte sägs rakt ut så är det där tanken ofta hamnar från dom som försvarar porren. Porren ses som extra skyddsvärd och har blivit som flera andra delar i samhället en slags zon där all kunskap kring strukturer och normer och något som helst kritisk tänkande helt plötsligt verkar vara puts väck. Eftersom en som feminist kritiserar andra delar av samhället för dess misogyna och sexistiska syn så vill en kritisera porren och mainstream porren för detta. Även bland en del feminister så försvaras porren och dom i sin tur hjälper ju till att bygga på att porren ses just som extra skyddsvärd och den där zonen där allt feministisk tänkande - den feministiska medvetenheten – förminskas och osynliggörs.