fredag 26 februari 2010

Könskonservatism inom EU

Detta handlar alltså om den obligatoriska mammaledighet som det har tagits beslut om i EU-kommissionen och som ska röstas om i Europaparlamentet i Mars. Det handlar då om 6 veckor efter förlossningen som mamman förbjuds att arbeta. Det som sägs är att det ligger medicinska skäl bakom samt att det ska hjälpa till dom länder inom EU där föräldraledigheten är väldigt dålig och en kvinnan kan bli av med jobbet om hon är hemma mer än någon/några veckor. Men det stora problemet här är att istället för att motverka just denna könskonservatism och diskriminering så används istället en lag som tar frihet från kvinnan och hennes egen bestämmande rätt över sin kropp, en lag som baserar sig på än mer könskonservatism. För det förstärker än mer den patriarkala synen på kvinnan som den som förväntas stanna hemma med barnen och ta hand om hemmet. Så hur tusan hade dom tänkt motverka detta om dom på samma gång gör exakt det som dom vill motverka!? Allt detta känns än mer som en del i en backlash.

Fler artiklar och blogginlägg om detta: Nyblivna mammor förbjuds att arbeta. Tvinga inte mammor att stanna hemma. Hemmafruromantik Inom Eu.


fredag 12 februari 2010

Förakt och våld mot HBTQ personer.

Ungdomsstyrelsen har kommit ut med en rapport som visar att HBTQ ungdomar mår sämre än andra i samma ålder. Sådant som självmordstankar, misstänksamhet och känsla av svek är vanligare. Från artikeln: "En av de siffror som sticker ut i rapporten är att så många som var femte ung homo- eller bisexuell person har - på grund av sin läggning - blivit utsatta för någon form av våld eller allvarlig kränkning från sina egna familjemedlemmar." Ångest, oro och frustrationer är vanligt, förakt och oförståelse (och tyvärr även ovilja till att försöka att förstå) från omgivningen är vanligt, så att det är något som HBTQ personer utsätts och råkar ut för i sin vardag. Och våld som rapporten tar upp är inte ovanligt, även från familjen.
Allt detta tillsamans är en norm på så sätt att som HBTQ person så är det något som andra omkring en säger till en på ett: "ja det får du räkna med!" till ett: "ja det är hemskt men så kommer det tyvärr alltid vara". Att även familjen inte visar förståelse eller visar på en negativ attityd är inte heller ovanligt, det är också en norm. Som HBTQ person så är det också "något som du får räkna med!". Allt detta visar allt för ofta på en uppgiven och även skuldbeläggande samt ursäktande attityd av all den skit som HBTQ personer går igenom.

Ett stort problem är också att sådant här pratas det inte så mycket om, det är enbart några få organisationer, partier och grupper som talar om det. Det är knappast en del av mainstreamsamhället. Och inte något som myndigheter visar så väldigt stor förståelse för eller energi till. I populärkulten så syns HBTQ personer knappat alls, gör dom det så är det nästan enbart som klyschiga bilder, och HBTQ personers problem är inte en del av populärkulturen. Och detta tror jag också har att göra med det som jag skrev om i mitt förra inlägg.

Ett bra inlägg om detta på Lilith svalins blogg.


måndag 8 februari 2010

Dom könsnormativa och heteronormativa.

Skrev ett inlägg på feminetik idag och jag tänkte att jag skulle skriva in det här med (men jag lägger till och ändrar så det blir inte ett direkt citat eller så), för jag känner mig frustrerad. Det korta inlägget handlar om perspektiv och att kunna ha förståelse för alla dom många förtryckande strukturer, normer och problem som HBTQ personer går igenom varje förbannade dag i sin vardag, bara en öppnar dörren ute i världen från ens egna hem så finns nämligen ifrågasättandet där av identitet och sexualitet. Många progressiva kan tala mycket om detta och säga sig ha förståelse, men på samma gång inte alltid visar förståelse för dom privilegier som just dom som anser sig passa in i könsnormer och heternormen - har, och som dom får av att tillhöra dom "normala".

För när det kommer till vardagen i sig eller populärkultur som exempelvis tv program, eller musik eller vad det nu är, där normen är just det könsnormativa konservativa och heteronormativa, så märks det att dom flesta inte gärna inte vill få sina privilegier ifrågasatta "för mycket". För då går en "för långt", kritiserar "för mycket". Men dom kan ju ta saker faktiskt för givet, inte något som en HBTQ person kan göra. Så sådant som dom kan se som "nöjen och ha kul som alla andra" och "sådant som alla kan göra och njuta av" är något som HBTQ personer ofta exkluderas ifrån, för "alla" är exkluderade för dom som inte passar in i normen. Och när HBTQ personer får ha "kul som alla andra" så trycks en in i något hörn någonstans där en inte hotar dom normativas vardag och nöjen "för mycket".


torsdag 4 februari 2010

50 - tals ideal om kvinnor i karriären.

Det har varit en hel del konservativa skriverier om Birgitta Ohlsson som Eu-minister på sistone, det handlar om att media skrev om hennes graviditet. Och det har sagts att hon "inte skulle vara aktuell" som just Eu-minister, just för att hon väntar barn och därför "inte skulle vara lämplig" osv-mera-konservativt-struntprat. Och att det sägs att Jan Björklund sökte andra kandidater. Skulle män som är minister ifrågasättas på detta sätt? Nej knappast. Och nyligen I en artikel så skriver Eva Sternberg en konservativ och biologistisk artikel som enbart visar den vanliga sexistiska 50-tals synen på kvinnor och män som "riktigt kvinnor och män". Andra som skriver om detta: Lilith svalin. Fi Västra Götaland.