onsdag 30 juni 2010

Sexualiserat våld och könsmaktsordningen i samhället.

Det patriarkala våldet, mäns våld mot kvinnor, könsmaktsordningen, det globala kvinnoförtrycket. Sådant som tyvärr för många inte förstår, eller inte vill förstå, istället kastas det skit mot alla som talar om det. Det räcker med att nämna det i diskussioner, eller exempelvis läsa kommenterar till artiklar som berör eller handlar om detta för att se olika personer, vanligtvis antifeminister, reagera och slänga ur sig diverse negativa påståenden för att se att oförståelsen är stor. Inte spelar det roll hur många gånger det förklaras heller, många vill inte se eller höra, inte höra talas om deras egna privilegier. Tyvärr så finns allt detta även bland dom mer medvetna och progressiva i samhället också, även bland som som säger sig har förståelse om och vara emot könsmaktsordningen. Jag har själv deltagit i debatter där detta förekommer för ofta.
Det räcker med att börja tala om mäns våld mot kvinnor för att andra kommer in i forumstråden och använder förminskande resonemang som tar bort fokus från kampen mot könsmaktsordningen och gör det till antingen något helt individuellt eller att det inte finns något könat med något, allt blir bara tillfälligheter enligt deras resonemang i slutändan.

Läste nyligen hos Jenny Westerstrand nyligen: "Lindberg och en tidsstudie" "Kvinnors fantasier - mäns gärningar och forskningens gräns" Det tar upp dom tingsrättsförhandlingarna i målet mot Göran Lindberg. Och där visar på detta med mäns sexualiserade våld mot kvinnor och alla dom vidrigheter som Göran Lindberg gjorde och föraktet som finns från personer som han. Och sådant här fortsätter att hända i samhället, samtidigt så är det få som vill tro på det, det ursäktas flera gånger om. Och det med samma förminskande och tillfällighets resonemang: "det är bara en enskild sjuk individ", och alla teorier och tankar som har med strukturellt förtryck att göra avfärdas, många vill inte se något mönster alls.

tisdag 29 juni 2010

Allt mer könskonservatism.

Ja jag tycker det blir allt mer av könskonservatism i samhället när det handlar om uppträdande och uttryck, alltså kläder, smink, hur en personer för sig, etc. Och det inte bara generellt utan även bland grupper och individer som är mer medvetna, mer bland HBTQ-personer, mer bland många som ser sig som queer, mer bland oss feminister. Jag tänker att det hör ihop med backlashen. Samt att det är en slags effekt av något, som exempelvis om flera saker i ett samhället går framåt så går andra bakåt. Och då kanske på grund utav av trygghet och vana hos dom flesta så när flera delar går framåt så är det allt fler, även bland dom som är medvetna om könsnormer, som håller allt hårdare tag om olika könsnormativa uttryck och tankemönster. Det blir den där, "nostalgi" tanken som kommer fram. Det är som när exempelvis 50-tals idéer och annat som har med den tiden att göra verkar blir mer populärt, eller ja det har hållit på i några år nu.

Jag har flera gånger både läst och varit med i lika diskussioner om det här, och några av diskussionerna rörde HBTQ-världen och hur allt fler anpassar, eller kanske skulle jag säga spelar på, könsnormer när det har med kläder, smink och hur en för sig att göra. Exempelvis fler homosexuella kvinnor och män som spelar, eller anpassar sig, efter det som ses som feminint och maskulint - det könas allt mer alltså. Färre som är androgyna eller går emot könsnormerna. Ja i varje fall var det flertalet personer i dessa diskussioner som jag läste och var med i som har dessa erfarenheter under flera år från säg 90-talet och tills idag, att det börjar blir mer så här - allt mer könsnormativt. Och att detta som sagt händer i hela samhället bland olika grupper.

Och i alla detta så förstärks också könsnormer i samhället, konservativa tankegångar och åsikter förstärks. Och i detta följer mer press på alla dom som inte vill eller kan anpassa sig att dom förväntas anpassa sig och spela på könsnormer, just för att allt fler redan spelar och anpassar sig.

måndag 28 juni 2010

"sköt dig själv och skit i andra" -tänkandet.

I dessa tankegångar och resonemang relaterat till det så ligger just fokusen på det individuella perspektivet, där resonemangen koncentrerar sig på för stunden tanken, utan större förståelse för förtryck, strukturer och normer, utan större förståelse för effekter och konsekvenser av förtryck, strukturer och dess normer. Till detta kommer bortförklaringar som ursäktar dessa resonemang och tankesätt, och resonemang som i slutändan lägger skulden på individen för det som andra gör mot hen. Och det är inte sällan som allt detta döljs bakom välmenande ord.

Alla dessa resonemang och tankegångar återfinns i så mycket, oavsett om det rör sig om prostitution, porr, populärkultur, konst, musik, film, tv-serier, etc etc. Det används sorgligt nog av dom flesta nästan oavsett hur medvetna dom är om kvinnoförtryck, HBTQ-fobi, rasism och olika strukturer och normer, precis som att dom så ofta återskapar mannen som norm på många olika sätt. Och allt detta det förs fram på olika sätt för att försvara och ursäkta kvinnoförtryck, förakt och fobi i olika aspekter av samhället som dom jag nämnt. I slutändan så kommer alla detta ändå fram till just dessa resonemang och tankegångar.

Byta bloggdesign, igen.

Såg att det nu finns bättre och enklare sätt att ändra designen på bloggen, ska sitta och prova lite och se om jag kanske skulle byta igen, testade igår lite men såg att det verkar visst inte gå att byta till en egen bakgrunds bild om en vill, eller en logga. Eller ja det går ju, om en gör det manuellt.

Edit 17:03:
*ser titeln* Bloggdesign heter det... *ändrar* I alla fall, har bytt nu, även om bakgrundsfärgen inte riktigt är "jag". Jag är mer åt rosa och rött hållet, orange gillar jag också. Ska byta bild men det är smått irriterande att det inte går att göra i design grejsen om jag inte gör det manuellt.


Meningsbyggnad och förvätningar på det som skrivs.

En av dom flera saker som jag tänker på när jag ska skriva inlägg är min meningsbyggnad och annat liknande, och alla dom förväntningar som alltid kommer i och med att jag skriver på en blogg.

Det finns en slags akademisk norm, eller vad jag en nu skulle kalla det, när det gäller bloggar och inläggen som skrivs i dom, relaterat till dom som skriver på bloggen och dom som kommenterar. Detsamma gäller också internet forum och andra liknande ställen. Dom som inte skriver lika "bra", delvis
någon som stavar fel, särskriver ord, har inte så genomtänkt meningsbyggnad, etc - ses det mer ner på. Och för en hel del så verkar det verkligen vara något som dom stör sig något så oerhört på, och det känns tråkigt och ledsamt. Alla är inte lika bra på exempelvis meningsbyggnad, eller vad det nu är, och mer förståelse för det tycker jag borde finnas. För det blir stressfyllt och nära ångestladdat att skriva när en märker hur utbrett detta tänkande är på internet.


lördag 26 juni 2010

Kamp för kvinnors rättigheter,

Läste ett inlägg hos Lilith Svalin: Att blunda kvinnors rättigheter. Det tar upp G8 mötet i Ottawa och att det är första gången som den katastrof som mödradödligheten är - över en halv miljon kvinnor dör varje år och dödsfallen har med graviditet, födsel eller komplikationer inom dom 42 dygn efter graviditetens slut - kommer tas upp.
99% av dödsfallen sker i utvecklingsländer och då framförallt i Sydasien och i Afrika söder om Sahara.

Förut har alltså inte detta tagits upp. Vilket är det vanliga, att kvinnors rättigheter är det som sätts åt sidan, och det görs över hela världen. det är bara att titta i dåtid som nutid för att se att att kvinnors rättigheter anses inte vara "lika viktiga". Och händer det män något eller att dom gör något som är det just något som anses drabba allt och alla, medan det som drabbar kvinnor eller det kvinnor gör ses som just kvinnors problem. Det gamla vanliga - mannen som norm. Precis som med det mesta i samhället, oavsett vilket land det handlar om.

Det sorgliga och hemska är att värdlandet Kanada har beslutat att abortfrågan inte ska tas upp på mötet. USA's utrikes minister Hillary Clinton och Storbritanniens förra utrikes minister kräver att abortfrågan ska vara med. För mig känns inte detta förvånande då konservativa grupper reser sig allt mer i landet, och det känns allt mer som att det har med backlashen att göra. :(

Aborträtten behöver och ska finnas, och det är hemskt att allt fler väljer att blunda och låtsas om som att abortfrågan inte är viktigt.


onsdag 9 juni 2010

Vestibulit, ett osynliggjort problem.

Vestibulit är något som många tusentals kvinnor lider av, det handlar om att slemhinnan vid slidmynningen är så så extremt känsligt att det ger starka smärtor. Det är något som är osynliggjort och som det talas extremt litet om. Vården har mycket okunskap och ger fel råd och fel behandling, som behandling mot svampinfektion med antibiotika vilket kan förvärra det hela ännu, och p-piller också ökar risken för svampinfektion och ju mer behandling mot svampinfektion desto känsligare och mer uppretade slemhinnor.
Detta skapa också mer press på många tjejer och kvinnor, en känsla av press och stress och att inte duga, och det har också att göra med normer kring sex, som penetreringsnormen där "normalt" sex är just penetrering. Uppdrag Granskning tar upp detta ikväll. Och Lilith Svalin och Elin Grelsson skriver mer om detta.

Jag hoppas nu att fler tar upp detta och att fler får veta och lära sig om detta så att det förändras nu!


måndag 7 juni 2010

Homofobi och könskonservatism bland religiösa ungdomsförbund.

Det handlar nyligen om en granskning av religiösa ungdomsförbund som har visat att flera av dom diskriminerar och uttalar sig föraktfullt mot homosexuella, blandannat uttalanden att dom inte får ha vissa poster inom förbundet eller att dom behöver "söka själavård" eller "leva i celibat" kommer fram. Och dessa förbund har könskonservativ syn, konservativa värderingar som handlar om "kärnfamiljen" och giftermål. Dessa förbund har fått 48 miljoner i bidrag, ett grundkrav ska vara att förbunden är fritt från diskriminering, vilket det nu visar sig att dom inte är. Därför undrar jag, hur dom kan få detta bidrag?

Nu kommer en utredning av dessa förbund göras. Jag undrar dock också om något kommer att hända, kommer bidrag att inte ges ut något mer? För det handlar om att dom diskriminerar och därför så ska dom inte få något bidrag heller.

Lilith Svalin skriver mer om detta och skriver också om Göran Hägglund som fortsätter på sin "verklighetens folk", sin könskonservatism om"kärnfamiljen" att homosexuella inte ska få skaffa barn samt att han är emot könsneutralt äktenskap. Det gamla vanliga med andra ord.
Fi Västra Götaland skriver också om detta och om Göran Hägglunds uttalanden och hur han bedriver en valrörelse mot jämställd föräldraförsäkring.


Än mer objekifierande och sexist reklam.

Läste; sexistsommar: sexistisk reklam tar över stan. Blir så förbannat trött och frustrerad över denna sexistiska och objektifierande skit. Det gamla vanliga, del av backlashen ja det är det som Roya skriver. Och som Roya skriver om så ända sedan 90-talet var det mer skriverier och kritik mot sådan här objektifierande sexistisk reklam, och det blev uppmärksammat, nu ökar det allt mer med sådan här objektifierande reklam. Och precis som vanligt så är det kvinnan som framställs som objektet utefter dom vanliga utseendeidealen som dömer och hämmar kvinnor som inte passar in i utseende idealen och och fortsätter att bygga på den patriarkala synen på kvinnan där hon reduceras till sitt utseende. Dessa hämmande ideal, ätstörningar och det allt sämre psykiska hälsa bland tjejer och kvinnor i samhället. Och under tiden ursäktas allt detta allt mer i i ett samhälle, ett samhälle som allt oftare använder sig av "sköt dig själv och skit i andra" -tänkandet.

Och jag tycker mig märka att det också ursäktas och försvaras allt oftare också av olika personer, även av dom som ser sig som progressiva, och att dom oftare försöker att gömma detta bakom progressiva tankar, eller försöker att gömma detta bakom feministiska tankar, när det i själva verkar är misogynt och objektifierande och könskonservativt. Och företagen bakom som kommer med ursäkter och försöker att försvara detta.
Pratas det om att inga eller få män framställs såhär i reklamen så får en ofta höra av att: "så ni vill objektifiera män då?!", från personer som just visar väldigt lite eller inget intresse av att kritisera det misogyna och objektifieringen av kvinnan i samhället.

Ja mer aktivism mot detta, mer kritik, mer kamp!


fredag 4 juni 2010

Förbudet mot abort i Brasilien.

Ett blogginlägg på feministing: "The Impact of the Abortion ban in Brazil" som också länkar till en annan artikel som handlar om en undersökning och om det förbud mot abort som finns i den väldigt katolska Brasilien och hur det påverkar kvinnors liv. Enbart om det handlar om att en kvinna blivit våldtagen, att hennes liv är i fara eller "or when the fetus has severe genetic abnormalities" så tillåts abort. Undersökningen visar på att trots hur det ser ut i lagen så gör 1 av 5 kvinnor abort, samt att 200 000 kvinnor varje år blir inlagda på sjukhus på grund utav alla dom komplikationer som kommer av osäkra aborter. Detta hade chockerat läkare som blev förvånade över hur vanligt det var med illegala aborter.
Det visar vilken okunskap och ignorans som finns bland läkarna, över hur dom och politiker i landet gång på gång inte tar minsta hänsyn till alla kritiska röster i landet, till över hur det drabbar kvinnor, till andra liknande undersökningar, över hur det ser ut i andra länder som har förbud mot abort, och detta visar på hur den katolska kyrkan begränsar och förtycker.

Precis som blogginlägget tar upp så tänker en ju att detta borde få fler att reagera över hur vidrigt det är med denna lag, över hur många kvinnor som drabbas av många komplikationer, över hur många tusentals kvinnor dör varje i världen år på grund utav en sådan lag. Men istället så vill den Brasilianska kongressen göra det ännu värre med ett nytt förslag som visar än mer på denna ignorans och hur dom fullständigt skiter i kvinnors hälsa och liv :(

Det står mer om detta i blogginlägget och artikeln.