lördag 29 oktober 2011

Feminism för mig, del 1

På en förfrågan från Hannah på Onewaycommunitcation så tänkte jag att jag skulle börja med att förklara vad feminism för mig. Sen göra någon/några till delar som innefattar min syn på porr och annat.

Feminism för mig, först kort:
Kvinnan är i dagens samhälle underordnad och underordnas män politiskt, socialt och ekonomisk i världen och samhället, och att detta ska ändras.
Biologiska skillnader mellan individer är enormt större än mellan "kvinnor" och "män".
Feminism har det kvinnliga perspektivet som fokus och tolkningsföreträde.
Kvinnoförtrycket är globalt, inte bara något som finns i länder utanför Sverige.

Det handlar om för mig att ha ett strukturellt perspektiv, vilket inte utesluter att jag också kan tala om det individuella. Men jag går inte in i olika frågor och sätter igång att individualisera allt, vilket bara osynliggör strukturellt förtryck. Till exempel så när det handlar om hora/madonna stigmat, att kvinnor förväntas hålla på sig och gör dom inte det så kallas dom "hora" etc, så sätter jag inte igång och individualiserar detta problem på enskilda kvinnor utan jag ser det som något kulturellt och samhälleligt som drabbar kvinnor som grupp, inte enskilda kvinnor. Detsamma gäller mycket annat såsom objektifiering och krav och press en känner av kopplat till kroppen och kroppsdelar, jag fokuserar på strukturer och normer.

Att fokusera på ett kvinnligt perspektiv betyder att utgå ifrån olika kvinnors, kvinnor som grupp, erfarenheter. Att lyssna och förstå, analysera och problematisera för att kunna synliggöra kvinnoförtryck och diskriminering av kvinnor för att motverka förtrycket och diskrimineringen. Att också kunna motverka samhällets - mannen som norm. Där folk generellt utgår ifrån en man när dom tänker "människa", en anses tala för alla när han "tala för folket". Medan en kvinna anses tala för kvinnor, inte för hela folket. När en man talar om känslor, intryck, erfarenheter, ja hur det är att leva - så anses han tala för alla, kvinnor som män. Medan en kvinna som gör samma sak placeras in i - tala för kvinnor som grupp, inte män. Därför anses hon inte heller tala för "människor". Detta kommer också in när det gäller den manliga blicken vilket är direkt kopplat till objektifieringen av kvinnor i kulturen och samhället. Mannen är alltså normen när det handlar om att vara subjektet som skådar andra, framför allt kvinnor, och värderar och dömer.

Jag ser inte kvinnor och män som totalt skilda väsen, där biologi är allt eller det mesta. Utan det handlar om att vara individer där vi alla uppfostras in i könsnormer och får förväntningar på oss att följa dessa, om vi inte gör det så bestraffas vi och döms. Så för mig är könet en social konstruktion. Genus, könsnormer. På samma gång så är jag medveten om skillnader såsom hormonnivåer, kroppsform, och lite annat. Men skillnaderna mellan individer är alltid så mycket större än det någonsin är mellan grupperna "kvinnor" och "män".

Att jag skriver att kvinnoförtrycket är globalt gör jag bara för att det finns en del som gärna tror att det inte råder mycket till kvinnoförtryck i Sverige, att inget patriarkat finns att tala om. Jag menar då inte dom som tror att Sverige är jämställd eller förnekar att kvinnor drabbas på något sätt, utan personer som själva identifierar sig som feminister som resonerar såhär.

Det blir mer 'Feminism för mig' i en senare del!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag tillåter numera även anonyma kommentarer, som ett test så länge. Blir det för mycket troll så stänger jag (igen) ner den funktionen. Och jag granskar också alla inkommande kommentarer innan jag släpper igenom dom. Och till anonyma - skriv gärna ett namn. Det blir lättare med eventuell diskussion då.

Och läs gärna mina regler för min blogg.